Daha önce,
wp content yolunu değiştirmek
feed beslemesini kapatmak

hakkında bilgilendirmiştim, şimdi aynı işlemi plugin yolunu değiştirmek için de aktarıyorum;

define (‘WP_PLUGIN_DIR’,'dosyalar/yeni-plugin-klasor-adi’);
define (‘WP_PLUGIN_URL’,'http://localhost/proje1/dosyalar/yeni-plugin-klasor-adi’);