SQL’de yinelenen satır girildiğinde, satırları silemez ya da üzerinde değişiklik yapamazsanız ve The row value updated or deleted either do not make the row unique or they alter multiple rows (2 rows) gibi bir hata ile karşılaşırsanız. Bu hatadan kurtulmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

SET ROWCOUNT 1
DELETE FROM tablo_adi
WHERE sütün_adı = deger