phpMyAdmin açılır, veritananı seçilir, operations sekmesinden “Rename database to:” alanına yeni veritanabı adı yazılarak onaylanır,

From phpMyAdmin select the database you want to select, in the Operations tab, Go to the rename section.