System -> Configuration -> Advanced -> Advanced adımından kullanmadığınız modülün seçeneğini iptal et olarak işaretleyin, fakat bu adımından modülü kapattığınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz, modülü tam olarak yüklenmeyecek duruma getirmek için app/etc/modules/modul_adi.xml dosyasını bularak buradaki true parametresini false olarak değiştirmeniz gerekiyor