rpm -qf /etc/yum.repos.d/repoadi.repo komutu repoadi doğru şekilde değiştirilerek çalıştırılır
komut benzer şekilde dönüş yapar : repoadi-release-0.5.1-1.el5.rf
yum remove repoadi-release komutu ve onay ile repo kaldırılır